loader
Svako od nas ima moć da bude kreator svakog trenutka svog života!

Kažu da čovjek umire nekoliko puta tokom svog života, kada odraste, kada umru snovi i kada nestane smisao postojanja!

Moj cijeli život je uzbudljivo putovanje, sa najmanje dva kolosijeka.

Na jednom od njih, u profesionalnom smislu moj moto je:”Nikada ne staviti tačku ili granicu vlastitoj edukaciji i napredovanju”!

Radio sam na različitim poslovima, od voditelja radijskih emisija, do realizatora programa, TV voditelja, kao urednik dokumentarnog TV programa, kao urednik novinar TV vijesti. Nekoliko godina sam bio uključen i u različite projekte edukacije novinara o korištenju računara u svakodnevnom radu. Od 2005 godine radiim u nevladinom sektoru. Osmislio sam i  vodio brojne radionice iz oblasti PR-a, komunikacijskih i prezentacijskih vještina, pisanja projektnih prijedloga, radionice o izradi komunikacijske strategije… ALI…

Sve je to samo odjeća koju oblačimo kada koračamo kroz naš život!

Ispod te odjeće je naše pravo biće.

Tako da sam i ja, slijedeći zov moje vlastite duše, posljednjih 25 godina posvetio meditaciji. Na tom putu sam sreo hiljade učitelja, šamana, duhovnih pravaca i u svakom od njih pokušao naći nectar kojim se napaja moja duša. Skidati maske sa svoga lica i oslobađati vlastitu dušu ovozemaljke iluziuje zahtijeva i snagu i hrabrost. U mom koračanju često su mi podrška bili moji prijatelji, saputnici /duhovnjaci .  Za svo to vrijeme naučio sam brojne tehnike kojima se danas bavim, i ponekad kada to ljudi žele podučavam i druge, od vođenih meditacija, tehnika svjesnog i energetskog disanja, do autogenog treninga, energeterapeutskih tehnika, i druge. Posljednjih godina se bavim homeopatijom i  završio sam petogodišni studij homeopatije pri Centru za širenje i promociju klasične homeopatije “Simillimum” iz Beograda!

Iako moj život nije bio lagodno putovanje, ja sam zahvalan. Zahvalan sam za svakog prijatelja, jer bez njih bi putovanje bilo zamorno i sumorno, za svaki trenutak ljubavi, jer bez nje moje putovanje bi bilo mračno i obeshrabrujuće, za svo znanje , jer bez njega moje putovanje ne bi imalo smisla, i zato sam zahvalan za svaki trenutak svoga života!

Ševko Bajić