loader
Every one of us has power to be creator of every moment of the life!

Ne postoji ni jedno živo biće koje u svakom trenutku nije u odnosu sa nekim ili nečim. Veze i odnosi  predstavljaju suštinu našeg postojanja. Iz nekih veza učimo, neke veze su naši životni testovi koje nas na neki način tjeraju da se razvijamo kao biće “vječnosti”, neke veze nas uče poniznosti, nesebičnom davanju, toleranciji, saosjećanju.

Sve dok veze “koristimo” za vlastiti unutarnji razvoj one su nam dragocjeni pomagači. No kada se samo prepustimo vezama, ne trudeći se iz njih izvući svoje životne poruke i učenja, onda one najčešće postaju modeli ili kalupi koji na kraju određuju naše ponašanje. Iz nekih veza izlazimo nesretni, ostajemo zaglavljeni u prošlosti, nikada ne oprostimo jer smo bili povrijeđeni, nikada ne prežalimo gubitak ili rastajanje jer nismo bili spremni krenuti dalje. Otac, majka, brat, sestra, prijatelji, naše najveće velike ljubavi, prijatelji, umjesto da budu naši “učitelji”, postaju izvori naše energetske, emotivne ili mentalne blokade koja nas sprečava da slobodni živimo svoj život SADA I OVDJE!

Zbog toga se veze trebaju shvatiti, osvijestiti a većina njih, jer već odavno pripadaju prošlosti i prekinuti. One crpe našu energiju i mi nismo dovoljno snažni da koračamo koracima našeg vlastitog unutarnjeg razvoja.

Meditacija “kidanje veza i unutrašnje utočište” pomaže da se konačno suočimo sa vezama koje na bilo koji način oduzimaju našu slobodu i onemogućavaju nas da se dalje razvijamo.

Najbolje vrijeme za ovu meditaciju je rano jutro ili sumrak, popodne oko 5-6 sati!

Na samom početku pronađite neko mirno, prozračno mjesto na kojem vas niko neće uznemiravati barem 30-40 minuta.  Ako je potrebno prozračite prostoriju i upalite neki mirisni štapić, ali samo neko vrijeme jer i miris ne bi smio dominirati prostorijom već vam pomoći da se opustite.

Ukoliko je prostorija previše svijetla, onda navucite zavjesu a ako je mrak upalite jednu mirisnu svijeću. Ako će vam to olakšati, onda pustite  laganu opuštajuću muziku za meditacije. Ona ne smije biti preglasna i ne smije okupirati vašu pažnju.

Smjestite se udobno, zatvorite vaše oči i usmjerite vašu pažnju na disanje. Lagano dišite, prirodno, u skladu sa vašim tempom. Osjetite dah, udah i izdisaj kako se stapaju u jedan krug, ciklus.

U sebi ponavljajte nekoliko puta afirmaciju: SVE JE DOBRO U MOM SVIJETU. SVE ŠTO JE POTREBNO DOLAZI U MOJ ŽIVOT. SA RADOŠĆU I LAKOĆOM SE MIJENJAM!

Svaki udisaj natapa vaše tijelo energijom. Kroz nos, usta, ali i kroz svaku poru na vašem, tijelu. Ostavite sebi vremena da osjetite ove talase energije koji prožimaju vaše tijelo svakim udahom. Vizuelizirajete kako svaki novi talas energije koji uđe u vaše tijelo, kroz udisaj, ali i kroz svaku poru na vašem tijelu, polagano rastrvara negativne misli, emocije, fizičke bolove koji se nalaze negdje u vašem tijelu.

Sada vizuelizirajte sebe u sjedećem položaju. Možete se vizuelizirati kako sjedite na vrhu neke planine, prekrasnoj livadi, u vrtu…Budite maštoviti, pustite neka vaša energija kreira okruženje koje ćete vidjeti. Nakon nekoliko trenutaka vizuelizirajte prekrasan blještavi krug oko vas, promjera do 1 metar. Ovaj krug se nalazi oko vas, lebdi na sredini vašeg tijela. Njegova blještava svjetlost vibrira.

Osjetite vibracije ovog kruga nekoliko trenutaka. Ove vibracije prožimaju vaše tijelo rastvarajujći nakupine negativne energije. Ako je potrebno vizuelizirajte kako se krug diže i spušta uzduž vašeg tijela kako bi došao do mjesta gdje osjećate neku blokadu.

Cijelo vrijeme ponavljajte afirmaciju: SA RADOŠĆU I LAKOĆOM SE MIJENJAM!

Sada vizuelizirajte kako preko puta vas sjedi osoba sa kojom imate ili ste imali vezu na kojoj  želite da radite. (Ako se radi o nekom događaju onda vizuelizirajte neko malo platno na kojem se emituje događaj, ako se radi o nekom predmetu onda vizuelizirajte taj predmet, ako se radi o nekoj vašoj osobini od koje želite da se odvežete onda vizuelizirajte kako ta osobina uzima neki oblika). Vizuelizirajte kako energija vašeg kruga prožima tu osobu donoseći joj ljubav, radost, mir.

Nakon nekoliko trenutaka vizuelizirajte kako se vaš krug lagano dijeli na dva kruga. Drugi krug se lagano pomjera  i sada se nalazi oko osobe koju ste vizuelizirali nasuprot vas. Vaša dva kruga se lagano dodiruju na sredini čineći tako veliku osmicu (8). Vi i osoba nasuprot vas sjedite u krugovioma te osmice.

Sada vizuelizirajte kako se na sredini osmice, gdje se dodiruju vaši krugovi, polagano pojavljuje plavičasta blještava kugla. Izgleda kao malo sunce. Ova kugla lagano počinje da kruži po vašem energetskom krugu, oko nas – u smijeru obrnutom od smijera kazaljke na satu. Dok se svjetlosna kugla kreće po našem krugu osjećamo pozitivne vibracije koje prožimaju naše tijelo.

Nakon nekoliko trenutaka vizuelizirajte kako svjetlosna kugla prelazi na krug osobe koje sjedi preko puta vas, i kreće se u smijeru kazaljke na satu oko te osobe, a zatim vizuelizirajte kako se kugla kreće po oba kruga, svojim kretanjem praveći znak osmice.

Dok ovo radite ponavljajte pozitivnu afirmaciju: SLOBODAN SAM, SLOBODAN SI!

Osjetite kako ova afirmacija prožima vaše tijelo!

Sada vizuelizirajte kako se krugovi lagano rastvaraju i nestaju, a svjetlosna lopta se spušta na tlo, na sredinu između vas o osobe koju ste vizuelizirali. Sada se njena plavičasta svjetlost lagano mijenja u blještavo bijelu svjetlost.

Pažnju usmjerite na veze između vas i te osobe i posmatrajte kako one uzimaju neki oblik i spajaju vas i tu osobu. Pogledajte gdje na tjelu osobe koju ste vizuelizirali  te veze počinju a gdje se na vasem tijelu završavaju. Možda se one završavaju u predjelu vaših očiju, srca, možda su obmotane oko vaših ruku ili nogu. Pustite da se slika kako te niti izgledaju sama javi, neka vaša energija svijesti pokaže kakve su te veze kako one izgledaju.  Možda kao mnoštvo tankih niti, velika cijev, spirala ili isprekidani snop.

Kada ste jasno vidjeli kako izgledaju niti vizuelizirajte kako ih energija svjetlosne kugle lagano rastvara i kako komadići tih veza padaju u svjetlosnu energiju kugle i rastvaraju se.  Možda ćete morati vizuelizirati svjetlosne makaze u vašim rukama, kako siječete veze. Komadići veza padaju u svjetlosnu kuglu i rastvaraju se.

Dok ovo radite cijelo vrijeme ponavljajte afirmacije: SLOBODA, OPROST! SLOBODAN SAM, SLOBODAN SI, OPRAŠTAM TI, OPRAŠTAM SEBI,!

Sada vizuelizirajte kako lagano nestaje osoba preko puta vas, pa onda lagano nestaje i svjetlosna kugla.

Sada ponovo usmjerite pažnju na vaše disanje. Osjetite kako su sada vaš udisaj i izdisaj lakši, kako slobodnije dišete oslobođeni veza koje su vas sputavale.

Nakon nekoliko trenutaka uputite vašoj svijesti molbu da se pojavi vaše unutrašnje utočište. Vi odlučite kako ćete uputiti tu molbu. Možda ćete vozuelizirati kako jednostavno širite vaše ruke, ili ste ih skupili u molitvu, ili jednostavno kažete u sebi: UTOČIŠTE.  Zapamtite kako ste uputili ovu molbu, jer je to način na koji se vi spajate sa vašim utočištem.

Posmatrajte kako se ono pojavljuje. Možda je to prekrasan predio na nekoj planini, livadi, ili hram. Vizuelizirajte kako ulazite u vaše unutrašnje utočište ili se smještate udobno na mjestu koje ste vizuelizirali.

Osjetite vibracije tog mjesta, njegovu energiju koja vas prožima.

Ponavljajte nekoliko puta afirmaciju: SIGURAN SAM!

Sada vizueliziraje snop blještave sjetlosti kako se spušta na vas. Prožima vaše tijelo, donoseći izliječenje na svim nivoima. Osjetite kako zraci iz ovog snopa prožimaju cijelo vaše tijelo, svaku poru na vašem tijelu rastvarajući sve negativne energije bola i nezadovoljstva, tuge i bijesa koje im se nađu na putu. Vizuelizirajte kako vaše tijelo sve više sija prožeto energijom blještavog snopa svjetlosti u vašem unutrašnjem utočištu.

Nakon nekog vremena lagano otvorite svoje oči i udahnite nekoliko puta.