loader
Svako od nas ima moć da bude kreator svakog trenutka svog života!

Individualne ili grupne sesije šamanskih putovanja za pronalaženje odgovora ili smijernica za bitna životna pitanja!