loader
Svako od nas ima moć da bude kreator svakog trenutka svog života!
25. Januara 2017.

SOUL RETRIEVAL -NAJMOĆNIJA ŠAMANSKA TEHNIKA ISCJELJENJA I INTEGRACIJE: 10-12 FEBRUAR – ULTRA WELL – NOVI SAD!

Objavio Ševko Bajić

SOUL RETREIEVAL – Radionica “Povratak izgubljenih dijelova duše”  će se održati od 10 -12 februra (10 februar –petak od 17:00 – 22:00 sati,  subota i nedelja (11 i 12 februar)  od 09.00 – 16:30 sati, u prostorijama Ultra Well Centra – Gogoljeva 13 A.

  • Naučite PUTOVANJE DUŠE – šamansku tehniku putovanja u kojima pronalazite izgubljene dijelove duše koje je portebno integrisati!
  • Osvijestite koje su vaše životinje moći ISCJELJENJA!
  • Naučite najmoćniju šamansku tehniku iscjeljenja – POVRATAK IZGUBLJENIH DIJELOVA DUŠE!”
  • Naučite kako drevni šamani “čiste” energiju koja ne služi svrsi, negativna je ili kreira porgame uslovljenog ponašanja- sa najdubljih novoa našeg energetskog bića

SOUL RETREIEVAL – Radionica “Povratak izgubljenih dijelova duše” duše predstavlja jednu od najefiksanijih i najmoćnijhih iscjeljiteljskih šamanskih tehnika, koje se praktikuju u različitim šamanskim učenjima i kulturama. Kroz dvo-i po-dnevnu radonicu svih učesnici će steći dovoljno znanja i vještina kako bi mogli uz dalju praksu samostalno izvoditi ovu tehniku u radu na svom iscjeljenju ili u radu sa klijentima. Sigurno ste do sada čuli mnoge priče u kojima moćni šamani, putuju ili odlaze u neku drugu realnost i neki drugi svijet u potrazi sa izgubljenom dušom svoga klijenta. U tom procesu se dešava nevjerovatno dubok proces integracije izgubljene energije sa energetskim bićem klijenta. Energiju duše gubimo usljed trauma, ponekad zbog naše karme ili kame naših predaka. Kako bismo nastavili dalje živjeti izgubljena energija se nadomješćuje nekom drugom energijom, koja nas kasnije sprečava da živimo svoj život u istinskoj slobodi. Povratak duše je drevna šamanska tehnika koja ponovo integriše naše biće i vraća izgubljenu slobodu na najdubljim novima. Poslije ovakve tehnike iscjeljenja najčešći komentar klijenata je: ” Od sada osjećam da sam komplentiji da živim svojo život istinske slobode”.

Kako bi uspješno usvojili i integrisali ovu moćnu tehniku, učesnici će kzo interaktivne sesije usvojiti sljedeća znanja i naučiti:

– Naučiti osvnove šamanske zaštite, polja, svetog prostora i pročišćenja prostora za rad sa klijentom;

– Povezati se sa svojim šamanskim“alatima iscjeljenja”;

– Povezati se sa šamanskim životinjama iscjeljenja;

– Naučiti etape i namjere šamanskih putovanja za SOUL RETRIEVAL;

– Dodatno razraditi šamanski protokol za individualnu primjenu tehnike uz radu sa klijentima;

– Naučiti tehniku extrakcije blokirane energije, energije koja više ne služi svrsi a djeluje kroz podsvjesne programe u našem energetskom biću – i rad sa elementom vatre;

Radionica je namijenja svima koji imaju iskustva u praktikovanju šamanskih putovanja a žele tehniku primijenti na sebi ili u radi sa svojim klijentima. Radi ograničenog broja učesnika, i interaktvnog rada uz grupni radi i rad u parovima, prvih 8 prijavljenih koji uplate avans za ovu radionicu će imati priliku da nam se pridruže.

Molimo vas da se prijavite što prije putem slijedećih kontakata: office@ultra-well.com, ili na telefone: 021/63 96 448 I 062/ 802 22 03. Kotizacija dvo-i po dnevne radionice, sa svim pratećim materijalim i uputama za individualni rad je 150 Eura!

https://www.facebook.com/events/1659950070966834/