loader
Svako od nas ima moć da bude kreator svakog trenutka svog života!
22. Maja 2012.

VOĐENE MEDITACIJE I HEALING RADIONICA U NOVOM SADU – 1 I 2 JUNI 2012!

Objavio Ševko Bajić

1 JUNI / PETAK – VOĐENE MEDITACIJE (IGRAONICA ATLANTIDA – GAGARINOVA 10/6) 

I 2 JUNI – SUBOTA HEALING RADIONICA  (VETERNIK, FRUŠKOGORSKA 24)
 

VOĐENE MEDITACIJE : Sa radošću vas obavještavamo da će se od 1-2 juna, 2012 godine u Novom Sadu održati javne vođene meditacije i radioinca – “healing”  tehnike.  Vođene meditacije će se održati u petak u 20:00, 1 juna, u prostorijama Atlantide – Gagarinova 10/6 – ulaz Slobodan.  Molim vas pošaljite ovu informaciju vašim prijateljima  i kolegama kako bismo svi zajedno postal “generator” pozitivne energije potrebne u vrijeme u kojem živimo!

HEALING TEHNIKE: JEDNODNEVNA I PRAKTIČNA ANTISTRES I HEALING RADIONICA – SUBOTA,2 JUNI 2012. GODINE – 10:00-17:00 SATI! VETERNIK, FRUŠKOGORSKA 24!

Na zahtjev dosadašnjih učesnika seminara i brojnih kolega i kolegica odlučili smo naše edukativne radionice pojednostaviti i učiniti ih praktičnim i korisnim za buduće učesnike. Umjesto dvodnevne organizujemo jednodnevne radionice. Kroz jednostavne vježbe i tehnike naučite se osloboditi negativnih emocija, smanjti nivo stresa, razviti odbrambene mehanizme potrebne za savremeni život. Za one koji su već učestvovali na našim dvodnevnim radionicama, ovo će biti prilika da prodiskutuju svoja dosadašnja iskustva i riješe eventualne dileme koje imaju.

Za one koji se prvi put susreću sa ovim temema, obezbjedili smo jednostavne i praktične upute za svakodnevnu praksu kroz sljedeće tehnike:

TEHNIKA ENERGETSKOG ANTISTRES DISANJA
Tehnika koja omogućava cjelokupno opuštanje organizma i oslobađanje od nagomilanog stresa u tijelu. Ova tehnika nije samo korisna u oslabađanju od postojećih stanja stresa i negativnih emocija, već je i praktična za svakodnevnu upotrebu i povećanje otpornosti za buduća uznemirujuća stanja. Tehniku je moguće korstiti i za “dublji rad na sebi”, za one koji praktikuju druge vidove unutrašnjeg rasta i razvoja.

TEHNIKA VOĐENIH FANTAZIJA (JEDNOSTAVNE TEHNIKE KREATIVNE VIZUELIZACIJE – VOĐENE MEDITACIJE)
Kroz jednostavnu metodu kreativne vizuelizacije pokrenite svoje mentalne i emotivne snage i oslobodite se trauma iz prošlosti, energetskih i emotivnih blokada. Ova jednostavna tehnika omogućava prevazilaženje konflikta iz prošlosti, otklanja negativne emocije u sputavajućim vezama i relacijama,  potiče unutarnji rast I sazrijevanje, jačanje samopouzdanja I sposobnosti praštanja. U sklopu ove tehnike svi učesnici će dobiti 10 pripremljenih “scenarija” za podršku u različitim stanjima na kojima je potrebno raditi. Svi učesnici će dobiti uputstvo kako se rade ove jednostavne meditacije kao i pripremljene “scenarije” koje mogu praktikovati samo ili sa drugima.

TEHNIKA STIMULACIJE ENERGIJE AURE, JAČANJE ENERGETSKIH POTENCIJALA I PROČIŠĆENJA ENERGETSKIH CENTARA (CHAKRI)
Jednostavna tehnika bazirana na Reiki i Prana healing tehnikama. Naučite jednostavne korake aktiviranja i korištenja energije. Ova tehnika djeluje stimulirajuće, utiče na otklanjanje umora, svakodnevnog stresa. Kroz tehniku se upoznajemo i sa način djelovanja suptilnih energija oko nas uz njihovo korištenje za dobro.

TEHNIKA OSLOBAĐANJA EMOTIVNIH BLOKADA
Tuga, strah, bijes…Ovo su emocije koje nose negativni predznak i u prirodi je svakog čovjeka da se bori sa njima. Umjesto da dozvolimo sebi dovoljno vremena da ih “proradimo” mi ih potisnemo i uskladištimo u naše mentalno, emotivno ili fizičko tijelo. Potiskujući tugu potisnuli smo i našu sposobnost da se radujemo, potiskujući strah potisnuli smo i oslabili i naše samopouzdanje, potiskujući bijes potisnuli smo i našu sposobnost da praštamo i volimo bezuzročno. Kroz ovu jednostavnu tehniku naučite kako osloboditi ove emocije i na bezbolan način “otpustite” nakupljene traume i blokade.

SNAGA I UTICAJ POZITIVNIH MISLI:
Tokom radionice, riječi će biti i o afirmacijama koje možemo koristiti u svakodnevnim životu, autogenom treningu, brainwave tehnologiji i mogućnosti korištenja različitih vibracija za individualni razvoj, homeopatiji, različitim tehnikama “oslobađanja”  blokiranih emocija. Kroz ovu diskusiju ćemo naučiti prepoznati “negativne” programe unutar nas i “dizajnirati” adekvatnu afirmaciju pomoću koje se moižemo osloboditi njihovog uticaja.

Uz ove tehnike svim učesnicima će tokom radionice biti omogućen i individualni rad na konkretnim temama i problemima.

Kotizacija za sve učesnike za cijelu radionicu, sa pratećim DVD materijalima (scenariji za meditacije, preko 20 CD opuštajuće muzike, prateće skripte i knjige…) i sa sesijama za individualni rad je 25 EURA!

Predavač: Ševko Bajić, više od 25 godina se bavi meditacijama i praktičnom primjenom različitih terapeutskih tehnika, od autogenog treninga, vođenih meditacija, tehnika energetskog, iscjeljujućeg disanja,   do kreativne vizuelizacije, tehnika stimulacije energije aure i tehnika za oslobađanje blokiranih emocija i trauma. Student je četvrte godine homeopatije i sve navedene tehnike uspješno primjenjuje i u svom homeopatskom radu.
(Organizator će obezbjediti osvježenje za sve učesnike, a ručak učesnici organizuju sami. U blizini se nalazi prodavnica)!
Radionica će se održati 2 JUNI (SUBOTA) 2012 godine od 10:00-17:00 kod naše kolegice Suzane Hafner, u Novom Sadu,  adresa:Fruškogorska 24 , Veternik!

RADI INTERAKTIVNOG I PRAKTIČNOG TIPA RADIONICE PREDNOST IMAJU RANIJE PRIJAVLJENI UČESNICI TE VAS MOLIMO DA VAŠE UČEŠĆE NAJAVITE NAJKASNIJE DO 30 MAJA (SRIJEDA)!

Prijave za učešće za radionicu možete poslati na sljedeće kontakte:
Suzana Hafner
064/230-6929.
shafner@eunet.rs