loader
Every one of us has power to be creator of every moment of the life!
jaidz

Kažu da čovjek umire nekoliko puta tokom svog života, kada odraste, kada umru snovi i kada nestane smisao postojanja!

Moj cijeli život je uzbudljivo putovanje, sa najmanje dva kolosijeka.

Na jednom od njih, u profesionalnom smislu moj moto je:”Nikada ne staviti tačku ili granicu vlastitoj edukaciji i napredovanju”!

Radio sam na različitim poslovima, od voditelja radijskih emisija, do realizatora programa, TV voditelja, kao urednik dokumentarnog TV programa, kao urednik novinar TV vijesti. Nekoliko godina sam bio uključen i u različite projekte edukacije novinara o korištenju računara u svakodnevnom radu. Od 2005 godine radiim u nevladinom sektoru. Osmislio sam i  vodio brojne radionice iz oblasti PR-a, komunikacijskih i prezentacijskih vještina, pisanja projektnih prijedloga, radionice o izradi komunikacijske strategije… ALI…

Sve je to samo odjeća koju oblačimo kada koračamo kroz naš život!

Ispod te odjeće je naše pravo biće.

Tako da sam i ja, slijedeći zov moje vlastite duše, posljednjih 25 godina posvetio meditaciji. Na tom putu sam sreo hiljade učitelja, šamana, duhovnih pravaca i u svakom od njih pokušao naći nectar kojim se napaja moja duša. Skidati maske sa svoga lica i oslobađati vlastitu dušu ovozemaljke iluziuje zahtijeva i snagu i hrabrost. U mom koračanju često su mi podrška bili moji prijatelji, saputnici /duhovnjaci .  Za svo to vrijeme naučio sam brojne tehnike kojima se danas bavim, i ponekad kada to ljudi žele podučavam i druge, od vođenih meditacija, tehnika svjesnog i energetskog disanja, do autogenog treninga, energeterapeutskih tehnika, i druge. Posljednjih godina se bavim homeopatijom i  završio sam petogodišni studij homeopatije pri Centru za širenje i promociju klasične homeopatije “Simillimum” iz Beograda!

Iako moj život nije bio lagodno putovanje, ja sam zahvalan. Zahvalan sam za svakog prijatelja, jer bez njih bi putovanje bilo zamorno i sumorno, za svaki trenutak ljubavi, jer bez nje moje putovanje bi bilo mračno i obeshrabrujuće, za svo znanje , jer bez njega moje putovanje ne bi imalo smisla, i zato sam zahvalan za svaki trenutak svoga života!

Ševko Bajić