loader
Every one of us has power to be creator of every moment of the life!
23. June 2015.

Šamanska ceremonija vatre!

Published by Ševko Bajić

Otvaranje, održavanje i zatvaranje svetog polja je samo početak većine šamanskih Ceremonija. Kada ste jednom naučili otvoriti, održavati i biti svjesni energetskog polja onda sa njim uz malo prakse možete izvoditi različite rituale. Jedan koji je jako važan u šamanskoj praksi je tzv. Ceremonija vatre! U Ceremoniji vatre prvih nekoliko koraka je skoro identično – polje otvarate na identičan način kao u prethodnoj vježbi. Čisto radi vježbe ponovićemo ove korake i dalje nastaviti sa Ceremonijom vatre. Potrebno je da sa strane imate spremnu upaljenu svijeću. Nakon što ste okadili prostor možete započeti sa ovom Ceremonijom:

Korak 1. Prvo započnite sa vizualizacijom. Udobno se smjestite, ako je potrebno pročistite prostor u kojem radite,  Zamislite osmu čakru kao malo svjetlosno sunce iznad vaše glave. Neka u vašoj viziji boja ovog malog sunca/svjetlosne kugle bude boja izlazećeg sunca. Vizualizirajte kako se njen sjaj presijava poput talasa na njenoj površini, kupajući vas zracima narandžaste i žute svjetlosti;

Korak 2: Sada vaše ruke dovedite u predio vašeg srca i postavite u pozu molitve;

Korak 3: Polako dižite ruke perma gore, uz centralni dio vašeg tijela, još uvijek sklopljene u molitvu, sve dok ne dostignete najvišu tačku iznad vaše glave. Osjetite kako vam prsti lagano uranjaju u energetsku kuglu vaše osme čakre, koju ste maloprije vizualizirali;

Korak 4: Sada osjetite i vizualizirajte kako se vaše energetsko sunce, kugla vaše osme čakre, lagano vrti, polako se otvarajući iznad vas;

Korak 5: Jako polako, kao paun kada širi svoje perje, otvorite širom njenu energiju svojim rukama, kao da postavljate energetsku kupolu svuda oko vas. Vaši dlanovi su okrenuti ka vani. Bez obzira da li sjedite ili stojite, vizualizirajte kako sada vaša energetska kupola obuhvata cijelo vaše tijelo, počevši od osme čakre pa sve do prostora ispod vaših nogu.

Jednom kada je polje otvoreno slijedite sledeće korake:

Korak 6:  Sada lagano, sa obje ruke, napravite pokret kao da grabite plamen svijeće i njenu energiju dovodite do vašeg Munay-Ki centra (srčana čakra). Vašu namjeru možete pojačati sa riječima koje u sebi možete ponoviti – vatra u moj centar ljubavi, u moj Munay-Ki centar.

Korak 7:  Ovo isto ponovite i za centar Moći ili solarni pleksus. Kada ovo uradite za solarni pleksus opet energiju vatre opet dovedite do Munay-Ki centra – centra srca.

Korak 8:  Isti proces ponovite i za centar Mudrosti ili treće oko. Opet kada ovo uradite za treće oko energiju vatre ponovo dovedite do Munay-Ki centra – centra srca.

Na ovaj način energiju vatre dovodite po jednom u svaki centar izuzev Munay-Ki centra gdje naizmjenično tokom procesa tri puta dovodite eneriju vatre.